Legendary Costumes Shu Pack 2

Legendary costumes for your Shu officers will be added


Enjoy fighting battles in an all-new way

■Conten


Legendary Costumes for


Wei Yan, Guan Ping, Jiang Wei, Liu Shan, Xingcai, Ma Dai, Guan Suo, Bao
Sanniang, Guan Xing, Zhang Bao, and Guan Yinpin

■How to us


You can change costumes from camp by selecting "Party" - "Select
Costume".