Legendary Costumes Shu Pack 1

Legendary costumes for your Shu officers will be added


Enjoy fighting battles in an all-new way

■Conten


Legendary Costumes for


Zhao Yun, Guan Yu, Zhang Fei, Zhuge Liang, Liu Bei, Ma Chao, Huang
Zhong, Pang Tong, Yueying, Xu Shu, and Fa Zhen

■How to us


You can change costumes from camp by selecting "Party" - "Select
Costume".