Legendary Weapons Shu Pack 2

Legendary weapons for your Shu officers will be added


Enjoy fighting battles in an all-new way

■Conten


Legendary Weapons for


Wei Yan, Guan Ping, Jiang Wei, Liu Shan, Xingcai, Ma Dai, Guan Suo, Bao
Sanniang, Guan Xing, Zhang Bao, and Guan Yinpin

■How to us


You can change Weapons from camp by selecting "Weapons" - "Equip
Weapons".