Season pass

A Season Pass that allows you to obtain additional content for "WARRIORS
OROCHI 4" at a discounted price

■Conten


・10 Special Costumes


Wang Yuanji, Mitsunari Ishida, Lu Xun, Gracia, Kai, Guan Yinping,
Daqiao, Kunoichi, Lu Lingqi, and Naotora I


・5 Special Mounts


Kelpie, Behemoth, Sleipnir, Fenrir, and Catoblepa


・16 Sacred Treasure


・10 Scenario


・10 BGM Track


・Challenge Modes